Bakteryjne zapalenie stawów

Jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka są stawy, nikomu chyba nie trzeba mówić. Niestety ze względu na rolę, jaką pełnią oraz niezwykle skomplikowaną budowę anatomiczną, są one często narażone na uszkodzenia i choroby. Jedną z nich jest bakteryjne zapalenie stawów.

Bakteryjne zapalenie stawów – charakterystyka i opis
Choroba ta jest stosunkowo rzadka ale gdy już wystąpi – leczenie jest trudne i długotrwałe. Zapalenie może być spowodowane różnymi rodzajami bakterii. Najczęściej za wystąpienie choroby są odpowiedzialne: paciorkowiec, Staphylococcus aureus, Salmonella Species, Escherichia coli oraz gronkowiec. To, która bakteria wywoła zapalenie stawów w dużej mierze zależy od wieku oraz choroby towarzyszącej. Przykładowo, u dzieci poniżej 2 roku życia za zapalenie stawów najczęściej odpowiada gronkowiec złocisty a u dzieci powyżej 2 r. ż. – pałeczka grypy. U młodych osób prowadzących bogate życie seksualne będą to natomiast – dwoinki rzeżączki. U osób narkotyzujących się drobnoustrojami chorobotwórczymi mogą być atypowe prątki i grzyby. W wyniku urazu mechanicznego najczęściej obserwuje się zakażenie bakteriami Gram-ujemnymi i gronkowcem złocistym.

Jakie stawy choroba atakuje najczęściej?
Te, które najbardziej są narażone na urazy mechaniczne, otarcia i potłuczenia a więc staw kolanowy, biodrowy, skokowy a także łokciowy.

Objawy bakteryjnego zapalenia stawów
Chorobie towarzyszy bardzo silny, uporczywy ból stawów. Ponadto pojawia się zaczerwienienie a nie rzadko również obrzęk i wysięk.

Leczenie zapalenia stawów wywołanego przez drobnoustroje
W celu potwierdzenia diagnozy potencjalny chory wykonuje szereg badań laboratoryjnych. Jeśli ich wyniki wskazują na zapalenie stawów wywołane przez bakterie, osoba musi zacząć przyjmować antybiotyk o szerokim zasięgu działania. W momencie identyfikacji drobnoustrojów odpowiedzialnych za zapalenie, zmienia się lek na określony specyfik. Ważną czynnością, którą należy wykonywać codziennie jest drenaż stawów. Trzeba bowiem usunąć płyn stawowy a wraz z nim drobnoustroje chorobotwórcze. Należy czynność tę powtarzać dopóki poziom leukocytów nie spadnie.

Bakteryjne zapalenie stawów musi być leczone. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnych powikłań, które mogą się skończyć tragicznie.